Έθνος, φύλο, σεξουαλικότητα

Καλησπέρα σε όλες και όλους

Στο σημερινό καφενείο θα παρουσιαστεί η μπροσούρα έθνος, φύλο, σεξουαλικότητα όπως παρουσιάστηκε στα πλαίσια του whatqueerfest.

Εμάς μας φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θεωρούμε ότι φωτίζει την διαπλοκή των συστημάτων εξουσίας και τα όρια των ταυτοτήτων αλλά και επανατοποθετεί στο πεδίο του πολιτικού την κατασκευή κανονικών σεξουαλικοτήτων, έμφυλων και εθνικών υποκειμένων.. Υποκείμενα που δομούνται μέσα από αποκλεισμούς και ανισότητες και παράλληλα ταυτότητες που φτιάχνονται μέσα από τη διαφορά. Σημαντικό στοιχείο στη προσέγγιση αυτή είναι η αναδρομή στους φεμινισμούς και η σχέση τους με τους άλλους αγώνες όπως και ο επίκαιρος χαρακτήρας τους.

Το έθνος, το φύλο και η σεξουαλικότητα προσεγγίζονται ως πολιτικές κατηγορίες επομένως η ανάδυση ενός λόγου που τις αντιμετωπίζει ως αυτόνομες, αποκλειστικές, περιχαρακωμένες κατηγορίες αδυνατεί να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους  ο εθνικιστικός λόγος παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της σεξουαλικότητας και των αναπαραστάσεων του σώματος, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους συμβάλουμε στην αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε την κριτική στους κινηματικούς λόγους , ως προς την αδυναμία τους να συνυπολογίσουν την πολυπλοκότητα με την οποία εντασσόμαστε στα διάφορα συστήματα εξουσίας, απαραίτητη στη διαδικασία αναζήτησης πιο αποτελεσματικών στρατηγικών αποδιοργάνωσης της κυριαρχίας.

Κριτική γίνεται όμως και στο λόγο που αρθρώθηκε μέσα από το Athenspride, στο βαθμό που η ορατότητα διεκδικείται με όρους νομιμότητας την ίδια στιγμή που υποκρύπτονται κοινωνικές ανισότητες λόγω φυλής, κοινωνικού φύλου ή τάξης.

Τέλος μας αρέσει όταν η διερεύνηση της καταπίεσης, π.χ. των μεταναστών/στριων δεν γίνεται μέσα από την αντικειμενοποίηση τους, αλλά αντίθετα έχοντας γίνει αντιληπτό το δίπολο θυματοποίηση- εξιδανίκευση στο οποίο συχνά υποπίπτουμε, επιχειρούμε να συνδεθούμε με αγωνιζόμενα κομμάτια και όχι να μιλάμε εξ’ ονόματος άλλων.

This entry was posted in Μωβ κείμενα. Bookmark the permalink.