Ξεκινάμε

Ξεκινάμε από τις ζωές μας.

Αναγνωρίζουμε ότι η συνθήκη του φύλου κατασκευάζει μια πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα που μας φυλακίζει, καθώς προσπαθεί να περιορίσει όλους και όλες σε προκατασκευασμένα φύλα και σεξουαλικότητες.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ρόλοι και σχέσεις είναι ιεραρχικά τοποθετημένα σε βάρος τόσο των γυναικών, όσο και αυτών που εκπίπτουν από την ετεροκανονικότητα με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό το σύστημα παράγεται και διατηρείται με τη βία.

Και ενώ η συνθήκη του φύλου διατηρεί την αυτονομία της ως μια σχέση εξουσίας μέσα στο πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων, μέσα στον καπιταλισμό λειτουργεί ταυτόχρονα σε σχέση με τις ανάγκες της μισθωτής εργασίας και του εμπορεύματος.

Ωστόσο, η έμφυλη πραγματικότητα δεν είναι αρραγής. Αναζητούμε τις στιγμές ανατροπής της.

Ξεκινάμε από τις ζωές μας και προχωράμε.

This entry was posted in Μωβ κείμενα. Bookmark the permalink.