Καφενείο 6/3/2013, Lovers are strangers

Καφενείο με indie μουσική.

This entry was posted in Εκδηλώσεις, Καφενείο. Bookmark the permalink.